דוקטור אדעיס איאד

מרדים בכיר בבית חולים שיבא

קורות חיים

רופא כאב בכיר בבית חולים שיבא
מנהל שירות כאב חד בילדים
Pediatric anesthesia fellowship-Canada

ניסיון קליני