פרופסור ארד מיכאל

מומחה לקרדיולוגיה ולרפואה פנימית

קורות חיים

ניסיון קליני

השכלה

השתלמויות

חברות באיגודים מקצועיים

פרסומים ומאמרים