דוקטור ברלוביץ יצחק

מנהל רפואי

מוסמך במנהל מערכות בריאות

תחומי ההתמחות שלי

מנהל רפואי

טיפולים שאני מבצע

ניהול מערכות בריאות

קורות חיים

ניסיון קליני

השכלה

חברות באיגודים מקצועיים