פרופסור לייבה מרב

הנהלת המרכז

מנהלת מכון המטולוגי ובנק הדם , בי"ח האוניברסיטאי אסותא אשדוד מזכירת החוג הישראלי למיאלומה נפוצה

תחומי ההתמחות שלי

המטולוגיהרפואה פנימית

טיפולים שאני מבצע

קורות חיים

תפקידים

ניסיון קליני

השכלה

השתלמויות

חברות באיגודים מקצועיים

פרסומים ומאמרים