דוקטור שחם שמואלי עינת

אונקלוגיה, מערכת העיכול

מנהלת השירות לגידולי מערכת העיכול, מערך אונקולוגי, בי"ח שיבא

תחומי ההתמחות שלי

אונקולוגיה

טיפולים שאני מבצע

קורות חיים

תפקידים

ניסיון קליני

השכלה

חברות באיגודים מקצועיים